In de 2e helft van 2018 heeft de lokale overheid in Mlongo besloten om een nieuwe dorp te vestigen in de directe omgeving van Mlongo. Men stelde dat het dorp een kerk moest hebben. Daarvoor heeft de gemeente een stuk grond ter beschikking gesteld. Meerdere kerken en pastors in de omgeving werden verzocht om een “bid” uit te brengen zodat die kon worden beoordeeld. Uiteindelijk heeft de gemeente de kerk van Pastor Job Okango de grond gegund. De grond werd hen geschonken. De kerk echter moest uit eigen middelen worden bekostigd. Kerken in de omliggende gemeenten hebben een bijdrage geleverd zodat de bouw in december 2017 kon plaatsvinden. Met het beschikbare budget heeft men de fundering, pleisterwerk, schilderwerk, stoelen, ramen, glas voor de ramen, deuren, overige benodigdheden, etc. bekostigd. Toen de grond aan br.Job Okango werd gegund, heeft hij in de eerste plaats een eigen woning gebouwd. Die is inmiddels eveneens gerealiseerd. Niet ver van zijn woning is de kerk gebouwd. In dit alles is duidelijk de hand van de Heer te zien die het alles mogelijk maakt.