Home 9 Bidden

Stichting HtH ziet het gebed als motor achter alle activiteiten die worden ontplooid. Het is fijn om partners te hebben in de samenwerking en donateurs die ons financieel willen steunen. Maar bidden staat voor ons voorop en wij realiseren ons dat zonder gebed er geen zegen rust op hetgeen wij doen. Daarom vinden wij het van belang dat degenen die ons een warm hart toedragen maar niet in staat zijn ons financieel te steunen, wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren door voor ons te bidden. Dit geldt natuurlijk ook voor alle anderen. We laten ons leiden door de volgende bijbelteksten.

” Daarom zeg ik jullie; alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen “. (Marcus 11:24 NBV)

 

” Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil”. (1 Johan.5:14 NBV).

 

” En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt” . (Joh.14:13 NBV)