06-1234

Missie

De Stichting HtH heeft de volken van Afrika i.c. Kenia vooralsnog als doelgroep en als werkterrein wegens de contacten en relaties die de stichting daar reeds heeft opgebouwd. Het voornemen is wel degelijk aanwezig om dergelijke projecten, zo de Heer het wil, elders in de wereld te realiseren. De stichting ontleent haar bestaansrecht aan haar christelijke identiteit omdat zij staat in de traditie van het christelijk geloof. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. In ons geloof staan God en Jezus centraal. God is de Schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van deze wereld en draagt er ook zorg voor. Dat blijkt vooral uit Jezus Christus, die wij zien als de Zoon van God. Wij geloven namelijk dat God zelf in Jezus naar onze wereld toe gekomen is.

De stichting wil de verschillende projecten leiden in wijsheid met nederigheid, met de moed om te leiden met integriteit en de compassie om te leiden met generositeit. Daarbij zijn begrippen als barmhartigheid, oprechtheid en authenticiteit kernwaarden.

Visie

Jezus kwam op hen toe en zei: “ Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de vader en de Zoon en de heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”. (NBV Mat.28:18-20)

In navolging van dit zendingsbevel stelt de stichting Help the Helpless (HtH) zich ten doel te bouwen aan het Koninkrijk van God in o.a. Afrika door het brengen van het evangelie, het planten van kerken, het ondersteunen van bestaande congregaties, het bieden van onderwijs en medische zorg, het doen van zaken (business) en in Zijn naam menselijke nood, hetzij materieel hetzij immaterieel, op een praktische wijze te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Volg ons  op