06-1234

Het verhaal van Help the Helpless.

Wij zijn stichting Helpthehelpless en initieren, ontwikkelen en begeleiden projecten op het sociaal-maatschappelijk terrein in Africa, in het bijzonder Kenya, en in andere landen wereldwijd w.o. Nederland. Gelet op de relaties die wij reeds in Kenya hebben, richten wij ons in de eerste instantie op de projecten daar. Het is zeker ook de bedoeling om tezijnertijd andere projecten elders op te starten, daar waar de Heer ons leidt. Ons denken en handelen vinden plaatst vanuit een christelijke visie waarbij Godswoord, de bijbel, richtsnoer en leidend is. De grondlegger van de stichting is Jairo Birsak die jaren geleden in Amersfoort begonnen is met het koken voor daklozen en mensen met een sociaal minimum inkomen.

Stichting Help The Helpless nieuw leven in geblazen.

God heeft echter in de jaren na de start van het project meerdere malen tot hem gesproken door Zijn profetische woorden om met het werk door te gaan. Echter met de visie en passie die hij heeft ontwikkeld, is het werk voor de Heer in een geheel ander perspectief komen te staan dan waarmee hij was begonnen.

. De basis om uit te gaan en het evangelie te verkondigen is wel uitgangspunt gebleven maar daarnaast om ook praktisch werk te verrichten.
. Door meerdere omstandigheden heeft de stichting de afgelopen jaren niet datgene kunnen verwezenlijken die men voor ogen had. Na enige tijd een slapende stichting te zijn geweest, hebben Rob en Linda Birsak, ouders van de grondlegger, nieuw leven in de stichting geblazen. Er is inmiddels een nieuw bestuur aangesteld, heeft registratie bij de Kamer van Koophandel plaats gevonden, wordt een bankrekening geopend, een website gebouwd en een ANBI-status aangevraagd. Deze activiteiten staan gepland voor 2019 en zijn deels gerealiseerd. Als laatste actiepunt voor 2019 is het voornemen om Bishop Job Okango, de grondlegger van de Focan Ministries uit Kenya, naar Nederland te halen. Hij kan dan persoonlijk zijn verhaal doen over de projecten in Kenya. Dit komt ten goede aan de beeldvorming van de stichting en kan de harten openen van degenen die zich financieel hieraan willen verbinden. Echter als datgene niet in de wil van de Heer is, zal ons werken tot niets leiden. Wij geloven dat de Heer deuren zal openen die voor ons op dit moment nog gesloten zijn gebleven. Wij zijn de heer daar dankbaar voor.

Aan het woord.

Ik ben Jairo Birsak en grondlegger van de stichting Help the Helpless. We zijn ooit begonnen  met evangelisatie door het organiseren van sporttoernooien. Op deze toernooien kwamen vele jongeren bij elkaar zowel gelovigen als ongelovigen. We gebruikten deze bijeenkomsten om aan het eind van de dag de boodschap van Christus te brengen. Gaandeweg is onze aandacht gericht op het verstrekken van maaltijden aan ‘minder bedeelden’ in Amersfoort. Dit hebben wij met een team vrijwilligers gedurende 2 jaar wekelijks gedaan. Door mijn contact met een pastor uit Kenya en bewogenheid voor Afrika, hebben wij uiteindelijk besloten te stoppen in Amersfoort om zo ook de focus te verleggen naar Afrika. In de tussenliggende tijd heb ik zelf twee reizen gemaakt naar Kenia, waarvan de laatste in oktober 2013 met mijn vader. Al enige jaren ben ik bezig geweest met stichting Help The Helpless wat is voortgekomen uit het verlangen evangelisatie werk voor God te doen. In de loop der jaren werd mijn hart veranderd in een bewogenheid voor Afrika (weduwen, wezen, armen etc..). Ik ben een aantal keren op zendingsreis geweest met een andere stichting om te ervaren hoe het daar is. De ervaring leidde mij tot twee opties t.w.; of je omarmt het continent Afrika, of je hebt er helemaal niets mee. Dat eerste overkwam mij. Ik omarmde het, de mensen, het continent….. En met de jaren groeide dit alleen maar.

Volg ons binnenkort