Home 9 Projecten

Voedselproject Kenya

Lunch schoolkinderen

In overleg met apostel Joab van Focan ministries en voorganger van de Arthiriver Church in Kenya, wordt een project gestart met het aanbieden van een lunch aan circa 200 kinderen die de school bezoeken. De kinderen komen allen uit gebroken gezinnen (een-ouder, gescheiden), of wezen die beide ouders hebben verloren. Op 10 mei 2021 wordt gestart met de school die verbonden is aan de kerk. Het totaal aantal kinderen inclusief de leerkrachten bedraagt 200. Besloten is om aan de kinderen inclusief leerkrachten dagelijks een lunch aan te bieden. De kosten van de dagelijkse lunch worden geraamd op € 28,70 per dag. Uitgaande van een gemiddelde van 22 dagen per maand, komen de totale kosten uit op € 631,40 p.m. Hiervoor worden donateurs gezocht om hierin te kunnen voorzien.

Nu u weet wie wij zijn, waar we voor staan en wat wij als stichting willen verwezenlijken en het uw hart heeft geraakt, dan kunt u middels donaties, giften een bijdrage leveren aan het Koninkrijk van God. Hiervoor kunt u gebruik maken van de volgende bankrekening.

NL67INGB0003174303 tnv. De stichting Helpthehelpless.

.

Projecten

De projecten die de stichting HtH in samenwerking met partners wereldwijd ten uitvoer wil brengen, zijn gebaseerd op Jac.2:26.
De stichting werkt aan de verbetering van leefomstandigheden van mensen. We zetten samen met lokale medewerkers en hun omgeving duurzame projecten op. Zij kennen immers de tradities, problemen, behoeften en mogelijkheden van de samenleving waarin zij wonen. De Stichting is van start gegaan met projecten in Afrika ic. Kenya en wil nu de focus leggen op projecten elders in de wereld, daar waar de Heer ons leidt. Wij hebben geleerd uit projecten in Afrika en zetten nu in op kleinschaligheid.
Kindertehuis
Op grond van Jac.1:27 “ Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven” willen wij in samenwerking met partners een kindertehuis voor wezen realiseren om hen in hun nood bij te staan. Het kindertehuis kent de volgde visie en missie.

a. Visie:
De visie in deze is om wezen en kwetsbare kinderen uit te rusten en te rehabiliteren.
b. Missie:
De grootste missie is het ten toon spreiden van liefde aan deze wezen, kwetsbaren kinderen en hun ouders door hen te voorzien in al hun fundamentele en geestelijke behoeften.
c. Strategische doel:
Het bouwen en ontwikkelen van een instelling voor hen waar geestelijke en lichamelijke noden kunnen worden voldaan w.o. het plaatsen van kinderen in gezinnen.
d. Kernwaarden:
Het kindertehuis is gebaseerd op christelijk geloof waar menselijke waardigheid, integriteit, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid worden bevestigd door geloof in Godsliefde door zijn genade aan ons getoond.

.