Home 9 Visie & Missie

Visie & Missie

Visie:

In navolging van het zendingsbevel (Mat.28:18-20 NBV) stelt de stichting Help the Helpless (HtH) zich ten doel te bouwen aan het Koninkrijk van God wereldwijd door het brengen van het evangelie, het bieden van onderwijs en medische zorg, het doen van zaken (business) en in Zijn naam menselijke nood, hetzij materieel hetzij immaterieel, op een praktische wijze te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Daarbij richt de Stichting zich op de doelgroep wezen, weduwen, kinderen en gezinnen..

Missie:

De Stichting HtH heeft de volken wereldwijd als werkgebied. Zo de Heer het wil, worden projecten elders in de wereld gerealiseerd. De stichting ontleent haar bestaansrecht aan haar christelijke identiteit omdat zij staat in de traditie van het christelijk geloof. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. In ons geloof staan God en Jezus centraal. God is de Schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van deze wereld en draagt er ook zorg voor. Dat blijkt vooral uit Jezus Christus, die wij zien als de Zoon van God. Wij geloven namelijk dat God zelf in Jezus naar onze wereld toe gekomen is.
De stichting wil de verschillende projecten leiden in wijsheid met nederigheid, met de moed om te leiden met integriteit en de compassie om te leiden met generositeit. Daarbij zijn begrippen als barmhartigheid, oprechtheid en authenticiteit kernwaarden.