Home 9 Wie zijn wij

Wie zijn wij? (Het verhaal van Help the Helpless)

Wij zijn stichting Helpthehelpless (HtH) en initieren, ontwikkelen en begeleiden projecten op het sociaal-maatschappelijk terrein wereldwijd. Wij zijn van start gegaan met projecten in Afrika, in het bijzonder Kenya.

Het is ook de bedoeling om andere projecten elders in de wereld op te starten, daar waar de Heer ons leidt. Ons denken en handelen vinden plaatst vanuit een christelijke visie waarbij Godswoord, de bijbel, richtsnoer en leidend is. De grondlegger van de stichting is Jairo Birsak die jaren geleden in Amersfoort begonnen is met het koken voor daklozen en mensen met een sociaal minimum inkomen. De stichting wil de huidige samenwerking met Focan Ministries (Fellowship of Christ of all nations) handhaven dan wel versterken. Evenzo is de stichting voornemens om samenwerking te zoeken met andere partners. 

 

Hoofdlijnen Beleidsplan:

 

Wij zijn stichting Helpthehelpless en initieren, ontwikkelen en begeleiden projecten op het Sociaal-maatschappelijk, medisch, onderwijs-technisch en economisch terrein wereldwijd. De projecten richten zich hoofdzakelijk op de doelgroep wezen, weduwen, kinderen en gezinnen.

 

De stichting Helpthehelpless is een christelijke organisatie die ten doel heeft om het evangelie wereldwijd te verspreiden door woord en daad. Om het evangelie concrete invulling te geven, wordt op projectbasis gewerkt. De stichting is zich ervan bewust dat het realiseren van projecten niet alleen gedaan kan worden. Om het een en ander te kunnen verwezenlijken, wordt samenwerking gezocht met andere partners zoals maatschappelijke instellingen, commerciele instellingen, congregaties, NOG’s etc.

 

In navolging van het zendingsbevel zoals staat geschreven in Mat.28:18-20, stelt de Stichting Helpthehelpless zich ten doel te bouwen aan het Koninkrijk van God wereldwijd door het brengen van het evangelie, het ondersteunen van bestaande congregaties, het bieden van onderwijs en medische zorg, het doen van zaken en in Zijn naam menselijke nood, hetzij materieel hetzij immaterieel, op een praktische wijze te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

 

De Stichting ontleent haar bestaansrecht aan haar christelijke identiteit omdat zij staat in de traditie van het christelijk geloof. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. In ons geloof staan God en Jezus centraal. God is de schepper van alles wat leeft. Hij is de oorsprong van deze wereld en draagt er ook zorg voor. De Stichting wil de verschillende projecten leiden in wijsheid met nederigheid, met de moed om te leiden met integriteit en de compassie om te leiden met generositeit. Daarbij zijn begrippen als barmhartigheid, oprechtheid en authenticiteit kernwaarden.